Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka cookies oraz dyrektywy RODO

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies”  oraz nowej dyrektywy przepisów RODO i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest "Margo Biżuteria" Małgorzata Fornalska z siedzibą w Markusach pod adresem Markusy 16.

§1

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:
1. Administrator.
"Margo Biżuteria" Małgorzata Fornalska; Markusy 16; 82-325 Markusy– jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Kategorie danych.Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe ikontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
  b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię inazwisko, adres e-mail, telefon służbowy);
  c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
3. Cele przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.
6 ust.1 lit. c RODO);
  c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:
  -  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  -  oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
  d) Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
4. Odbiorcy.
  Dane osobowe możemy ujawnić:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  b) innym  odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub
kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.
5. Czas przechowywania danych.
  a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów  - okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń;
  b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do
czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
  c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte.
6. Uprawnienia.
  Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania swoich danych;
  c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Źródła danych.
  Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z następujących źródeł:
  a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
  b) Dane potencjalnych Klientów lub  ich przedstawicieli – od tych osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych potencjalnych Klientów.
8. Dobrowolność podania danych.
  Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.
9. Brak automatycznego podejmowania decyzji. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.
10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG. Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

§2

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.