Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

Reklamacja i zwroty

 Reklamacje

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.

2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go w ciągu 14dni przesyłką pocztową pod adres - Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska,Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy. z dopiskiem „Reklamacja”.
Do odsyłanego towaru powinien być dołączony się opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy. 

3.  W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonu: +48530506123 (koszt zgodny ze stawką operatora) lub drogą elektroniczną pod adres:margobizuteria1@gmail.com o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,

5. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje numer konta (przelewem) bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.


 Zwroty towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru (koszty przesyłki). 
W razie odstąpienia od umowy. 


3. Zwrotu należy dokonać na adres Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska,Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy, do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon oraz Formularz Odstąpienia od Umowy w celu przyspieszenia procedur. Do przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wcześniej przekazane do Sklepu wraz z numerem konta bankowego. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
5. Wymiana towaru lub całkowity lub częściowy zwrot niewynikająca z winy sklepu jest możliwa, przy czym koszt wymiany lub całkowity lub częściowy zwrot  ponosi kupujący

Formularz odstąpienia od umowy Pobierz

Wiśniewo 10b