Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

Reklamacja i zwroty

 Reklamacje

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.

2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go w ciągu 14dni przesyłką pocztową pod adres - Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska,Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy. z dopiskiem „Reklamacja”.
Do odsyłanego towaru powinien być dołączony się opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy. 

3.  W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonu: +48530506123 (koszt zgodny ze stawką operatora) lub drogą elektroniczną pod adres:margobizuteria1@gmail.com o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,

5. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje numer konta (przelewem) bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.


 Zwroty towarów

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru (koszty przesyłki). 
W razie odstąpienia od umowy. 


3. Zwrotu należy dokonać na adres Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska,Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy, do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon (lub inny dowód dokonania zakupu) w celu przyspieszenia procedur. Do przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wcześniej przekazane do Sklepu wraz z numerem konta bankowego. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
5. Wymiana towaru lub całkowity lub częściowy zwrot niewynikająca z winy sklepu jest możliwa, przy czym koszt wymiany lub całkowity lub częściowy zwrot  
(Przesyłka pocztowa 9,80 zł. lub kurier DHL 11,80 zł.) ponosi kupujący

Formularz odstąpienia od umowy Pobierz

Wiśniewo 10b