Wczytuję dane...
Regulamin Sklepu

§1 REGULAMIN SPRZEDAWCY:

 

1. Użytkownik w momencie składania oferty akceptuję niżej zawarty regulamin sprzedaży, co wiąże się z jego przestrzeganiem.

2. Wszelkie niestosowanie się do naszego regulaminu grozi odstąpieniem przez nas transakcji kupna-sprzedaży.

3. Pytania odnośnie wystawianego towaru na naszym sklepie prosimy kierować bezpośredni przez kontakt telefoniczny 530506123 lub formę e-mail margobizuteria1@gmail.com

4. Obowiązkiem kupującego jest potwierdzenie zakupu towaru przez opcję „Wybranie Opcji Dostawy". W owym formularzu należy podać poprawne dane, numer kontaktowy oraz wszystkie inne ważne szczegóły.

5. Za źle podane dane do wysyłki oraz inne szczegóły związane z kupionym towarem nie bierzemy odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponosi kupujący.

6. Przyjmujemy wpłaty na konto bankowe mBank 77 1140 2004 0000 3702 7562 2970 . oraz za posrednictwem płatnosci "Dotpay" "PayU" "Przelewy24"

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia towaru związane z winą przewoźnika.

8. Uszkodzenia towaru należy zgłaszać bezpośrednio przy doręczeniu w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej telefonicznie oraz obowiązkiem kupującego jest sporządzenie protokołu szkodowego.

9. Towar kupiony na naszym sklepie można zwracać zgodnie z regulaminem sklepu do 14 dni od daty otrzymania przesylki.

10. Wszystkie koszty związane ze zwrotami towaru ponosi kupujący. My zwracamy jedynie należności za kupiony przedmiot na naszej aukcji, a koszt przesyłki pokrywa kupujący w obie strony.

11. Rabaty od wartości zakupów przyznawane są automatycznie dla klientów zalogowanych, proszę pamiętać że rabaty się nie Sumują!

12.A co z rabatem w razie zwrotu części produktów?

13. Nazwa Firmy oraz adres siedziby firmy:

Margo Biżuteria Małgorzata Fornalska

Wiśniewo 10B

82-325 Markusy

Tel. 530-506-123

Nip: 578-289-85-31

Adres URL: https://margobizuteria.pl

PRZESYLKI SA WYSYLANE ZA POSREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ ORAZ FIRMY KURIERSKIEJ DHL, DPD oraz InPost

§2 Zakupy

 1. W ramach Margobizuteria.pl publikowane są informacje o towarach oraz znakach legitymacyjnych (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).

 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24h od momentu otrzymania wpłaty.

 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

 6. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym Margo Biżuteria za pośrednictwem strony internetowej www.margobizuteria.pl oraz Aplikacji mobilnej Margo Biżuteria udostępnianej nieodpłatnie w sklepie  Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą odpowiednio systemów operacyjnych Android. Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej możliwe jest w szczególności przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Margo Biżuteria, dostęp do Konta, składanie zamówień i zarządzanie nimi oraz inne funkcje wskazane szczegółowo w regulaminie

§3 Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem.

 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu fiskalnego bądź faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktury w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29 z późn.zm., dalej zwana „Ustawą VAT”) albo paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1) lit. b) Ustawy VAT.  Paragon lub faktura w formie papierowej wydawana jest do każdego zamówienia.

§4. Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w Margo Biżuteria oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

 3. Czas wysyłki zamówionych Produktów jest to 24h od otrzymania zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze.

 4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane.

 5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest na stronach https://margobizuteria.pl oraz do punktów odbioru, których lista znajduje się na stronie.  Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

 7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

§5. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników oraz Kupujących przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu oraz na https://margobizuteria.pl/_cms/view/27/polityka-prywatnosci.html

§6 Zwroty towarów


1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru (koszty przesyłki). 
W razie odstąpienia od umowy. 

3. Zwrotu należy dokonać na adres Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska,Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy, do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon oraz Formularz Odstąpienia od Umowy w celu przyspieszenia procedur. Do przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wcześniej przekazane do Sklepu wraz z numerem konta bankowego. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
5. Wymiana towaru lub całkowity lub częściowy zwrot niewynikająca z winy sklepu jest możliwa, przy czym koszt wymiany lub całkowity lub częściowy zwrot  ponosi kupujący

Formularz odstąpienia od umowy Pobierz

§7  Reklamacje

 

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.

2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go w ciągu 14dni przesyłką pocztową pod adres - Margo Biżuteria, Małgorzata Fornalska, Wiśniewo 10b, 82-325 Markusy. z dopiskiem „Reklamacja”.
Do odsyłanego towaru powinien być dołączony się opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy. 

3.  W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonu: +48530506123 (koszt zgodny ze stawką operatora) lub drogą elektroniczną pod adres:margobizuteria1@gmail.com o reklamacji wskazując wady i numer zamówienia.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,

5. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje numer konta (przelewem) bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.

Bardzo często skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przełoży się na utratę rabatów uzyskanych przez klienta na etapie zakupów. Co ma zrobić sprzedawca, jeżeli następuje zwrot jednego towaru ? W przypadku kiedy zwrot części towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu nie zostanie osiągnięty, konsument musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu.